IT Outsourcing znamená uskutečňování určitých činností pomocí externích zdrojů. Jedná se tedy o subdodavatelskou činnost pro jinou společnost. Outsourcing IT v dnešní době představuje celosvětový trend. Požadovaná kvalita práce, potřebná redukce nákladů a nutnost orientace na hlavní předmět podnikání si to vyžádala. IT Outsourcing je moderní způsob a zároveň i trend v oblasti správy informačních technologií. Je to efektivní nástroj na využívání prostředků a financí na informační technologie.

Pro naši společnost tvoří outsourcing informačních technologií hlavní část podnikatelské činnosti. Našimi zákazníky jsou zejména společnosti, které si uvědomují, že IT jsou pouze prostředkem pro dosažení svých hlavních cílů, ne jejich hlavní obživou.

+ PROČ OUTSOURCING IT?

  Nejčastější odpovědí na tuto otázku je, že by se měl každý zaměřit na hlavní předmět podnikání a vedlejší činnosti přenechat odborníkům. Ne všechno je pro společnost hlavním předmětem podnikání, ne všechno je vhodné na outsourcing. Vedlejší činnosti slouží k tomu, aby podporovaly hlavní činnosti organizace a zajistili její konkurenční výhodu. Vložením tohoto procesu do rukou poskytovatele outsourcingu dochází k zajištění trvalého rozvoje a zaměření společnosti na hlavní cíl. Dodavatelé disponují kvalifikovanými odborníky pro různé oblasti. Odpadají tak problémy s nedostatečnými odbornými znalostmi nebo nepřítomností pracovníka, např. z důvodu nemoci nebo dovolené. Rovněž odpadají ostatní náklady. Základním faktorem proč by se měl klient rozhodnout pro outsourcing je skutečnost, že klient má k dispozici profesionální servis s kvalitami, které by z vlastních zdrojů získával s nesrovnatelně vyššími finančními náklady.

+ IT OUTSOURCING A ÚSPORA NÁKLADŮ?

  Typickým příkladem outsourcingu jsou služby v oblasti IT, které jasně směřují k úsporám provozních nákladů a nákladů na řízení a údržbu IT. Mnoho organizací bohužel stále považuje IT outsourcing za méně výhodný než zprávu vlastními silami. Za tímto omylem většinou stojí špatná kalkulace skutečných nákladů. Na první pohled se zdá, že outsourcing IT služeb šetří pouze mzdové náklady. Zapomíná se tak na: náklady na režii (zaměstnanecké bonusy, strava, prostory, energie, telefon), testování, výběr nových technologií, konzultační služby, pojištění, školení a odborný růst, prostoje zaměstnanců, náhradní zařízení nebo dopravu. Tyto náklady zajišťující rozvoj a správu informačního systému přebírá  „outsourcingová” IT firma.

+ VÝHODY IT OUTSOURCINGU

 1. 1. Z hlediska financí znamená outsourcing IT přínos díky snížení nákladů na management, koordinaci a odstranění skrytých nákladů, snižování celkových výdajů na IT. Je třeba si také uvědomit, že ne všechno je jen o ceně a proto je třeba se dívat i na kvalitu služeb.
 2. 2. Zákazníci dostávají výrazně kvalitnější služby. K dispozici mají odborníky, kterých by jinak společnost musela nejen platit, ale také investovat do jejich dalšího rozvoje. Pracovníci firmy poskytující outsourcing IT se u zákazníků setkávají s desítkami problémů, přičemž dochází k vzájemné výměně zkušeností. Současné informační systémy jsou natolik rozsáhlé a složité, že není možné zvládnout jejich rozvoj a údržbu jedním správcem sítě.
 3. 3. Celoroční dostupnost (bez dovolených a pracovní neschopnosti).
 4. 4. Zákazník nemusí mít vlastní pracovníky pro všechny služby. Může tedy aktivovat své personální zdroje pro svou hlavní činnost.
 5. 5. Poskytovatel služeb je schopen pružněji reagovat na nové požadavky svých zákazníků na základě zkušenosti a know-how . Zákazník nenese riziko sám, sdílí ho s poskytovatelem. Nakolik poskytuje it outsourcing i dalším zákazníkům, má obvykle větší základnu zdrojů (např. hardware) a může lépe překlenout a řešit krizové situace.
 6. 6. Zákazník udržuje neustálý krok s nejnovějšími technologiemi.

+ NEVÝHODY A MOŽNÁ RIZIKA OUTSOURCINGU IT

IT Outsourcing může pro klienta znamenat i rizika. Ty je však možné do určité míry eliminovat:

 1. 1. Pravděpodobně největším rizikem je nejednoznačně a nepřesně stanovený rozsah služeb. Může to mít za následek nespokojenost zákazníka, protože nedostává to, co si představoval.
 2. 2. Pomocná ruka se nenachází ve „vedlejší ” kanceláři.
 3. 3. Ztráta odborných zdrojů. Pokud dojde k ukončení kontraktu, dochází ke ztrátě odborných pracovníků a jejich know-how. Vybudování nového oddělení pak může trvat měsíce.
 4. 4. Možný vznik závislosti na poskytovateli.
 5. 5. Možnost zneužití je rizikem jen na první pohled, ale v případě seriózního poskytovatele je toto riziko mnohem menší. Toto riziko je také při klasickém zaměstnanci.