Prvořadým cílem IT & T je spokojenost našich zákazníků. Z toho důvodu se řídíme principy (filozofií), za pomoci kterých se snažíme naplňovat všechny potřeby naší klientely. Výhody, proč byste se měli rozhodnout právě pro nás, jsou shrnuty v níže uvedených bodech:

+ JSME PROFESIONÁLNÍ TÝM ODBORNÍKŮ

- pouze za pomoci kvalitních a školených odborníků dosahujeme spokojenost našich klientů. Při přijímání nových zaměstnanců klademe vysoké nároky jak na jejich technické,  tak i mentální dovednosti.

+ ZVÝŠIME  VAŠI KONKURENCESCHOPNOST

- tím, že našim zákazníkům nasazujeme nejmodernější technologie, napomáháme jim zvyšovat jejich efektivitu (zrychlení činností a tím snižování nákladů) a schopnost konkurovat svým soupeřům na trhu.

+ VIP paušály

- během historie IT & T jsme dospěli k momentálně nejoblíbenějším paušálem v naší nabídce a to VIP. Tyto typy kontraktů jsou charakteristické svou jednoduchostí pro výpočet celkové částky paušálu. Rovněž se vyznačují nízkou byrokracií a hlavní výhodou je, že jsou all inclusive. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Zároveň všechny VIP paušály jsou cenově dostupné a svojí logikou mají ukázat reálnou úsporu oproti zaměstnávání vlastního IT administrátora.

+ PREFERUJEME  DLOUHODOBÁ PARTNERSTVÍ

- během naší existence na trhu jsme pochopili, že nejdůležitější jsou silná partnerství, založená na důvěře a korektnosti, která zajistí dlouhodobou spolupráci a také kontinuitu vývoje IT infrastruktury klienta.

+ NESLIBUJEME, ALE KONÁME

- poskytujeme kvalitní IT řešení a služby, které jsou podloženy know-how a ne prázdnými sliby. Naší snahou je říci zákazníkovi "není problém " a pokusit se uspokojit všechny jeho potřeby.

+ PRINCIP ROVNOSTI

- zákazník by neměl nikdy pocítit, že je méněcenný než ostatní. Měl by dostat stejně kvalitní služby jako druzí. Vážíme si každého jednoho klienta stejně a bez ohledu na jeho velikost.

+ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

- jednoznačně preferujeme komplexní IT outsourcing /IT zprávu. Pro naše zákazníky je jednodušší, pokud jim veškeré služby spojené s IT poskytuje jedna společnost namísto toho, aby si zvlášť museli vlastními silami zařizovat jednotlivé činnosti. Vlastními silami to vždy trvá déle a samozřejmě i zvyšuje náklady. Tento přístup nás neustále nutí zdokonalovat naše know-how, abychom dokázali udržovat krok s nejnovějšími technologiemi a tím pokrýt široké portfolio poskytovaných služeb.

+ PŘIDANÉ HODNOTY

- kromě snahy poskytovat co nejkvalitnější služby, poskytujeme našim zákazníkům přidané hodnoty. Mezi ně patří monitoring serverů, centrální servisní kontakt (jeden jasně stanovený kontakt, aby se klient nemusel zabývat několika kontakty), globální evidence hardwaru a softwarových licencí, statistiky využívaného hardwaru a softwaru a jiné...

Na základě výše uvedených principů a hodnot se snažíme poskytovat našim zákazníkům IT služby nejvyšší kvality, pomocí kterých se odlišujeme od naší konkurence. Důkazem je neustále přibývání nových klientů.

Team  IT & T

"Odborník je osoba, která již učinila všechny chyby možné v některé úzké oblasti."
Niels Bohr