Servis PC představuje jednu z nejzákladnějších činností v rámci IT služeb. V principu obsahuje podobné činnosti jako pravidelná správa PC a serverů. Nakolik se naše společnost primárně věnuje pravidelné zprávě IT, vnímáme několik hlavních rozdílů oproti klasickému servisu počítačů:

+ NEPRAVIDELNÝ (NESMLUVNÍ) CHARAKTER:

  Výraz servis PC používá naše společnost k označení nepravidelných a nesmluvních činností, kde zákazník s dodavatelem IT služeb neuzavírá smlouvu. Servis počítače je proto vhodný zejména pro domácnosti a malé společnosti.

+ ABSENCE DLOUHODOBÉ KONCEPCE PŘI SERVISU POČÍTAČŮ:

  Zákazník si musí být vědom, že při klasickém servisu PC jeho IT infrastruktura nebude mít jednotnou koncepci a dlouhodobou strategii, která by mu zajistila adekvátní efektivitu vnitropodnikových činností.

+ ABSENCE NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SERVISU PC:

  Mimosmluvní klient nebude mít možnost plnohodnotně využívat všechny nadstandardní IT služby a vymoženosti, které by mu vyplývaly ze smluvního kontraktu. Sem patří garantovaný čas odezvy, monitoring klíčových prvků počítačové sítě, komplexní přístup, atd...

I přesto, že se naše smluvní klientela většinou skládá z malých a středních firem (od 3 do 150 PC), máme vedle nich i nesmluvních klientů. Primárně se věnujeme smluvním zákazníkům, ale neodmítáme ani spolupráci s klienty, kteří nepotřebují pravidelnou IT zprávu ale jen servis počítačů.

Součástí našich služeb, které spadají pod PC servis, jsou následující činnosti:

  • - antivirová ochrana (odvirování napadených PC, instalace nových verzí)
  • - instalace / reinstalace operačních systémů a ostatních softwarů na počítačích
  • - čištění počítačů od nebezpečného SW (spyware, maleware apod.)
  • - odstraňování hardwarových poruch (záruční a pozáruční podpora)
  • - legalizace SW licencí
  • - instalace a konfigurace vstupně - výstupních zařízení (tiskárny, skenery apod.)
  • - profylaktika (hardwarové a softwarové čištění)
  • - řešení ostatních servisních požadavků zákazníků