+ TVORBA DATABÁZÍ, INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ:

   Nabízíme tvorbu databází a informačních systémů dle požadavků zákazníků. Naším cílem je zvýšení efektivnosti vnitrofiremních procesů. Naše řešení pokrývají oblasti skladového hospodářství, komplexních evidencí, objednávkových a plánovacích softwarů a CRM systémů. Poskytujeme komplexní služby v rámci analýzy, návrhu a tvorby databázových systémů.

Dnešní doba vyžaduje stále větší centralizaci firemních údajů, to znamená uchovávání dat na jednom místě. Právě pro tento účel slouží databáze, resp. informační systémy. Na rozdíl od jednoduchých dokumentů (např. Excel), kde může pracovat jen jeden uživatel, databáze poskytují možnost pracovat současně více uživatelům najednou (resp. celému kolektivu). Tím se samozřejmě zvyšuje efektivita celé firmy. Databáze poskytuje také mnoho výhod jako je rychlost načítání dat, rychlost vyhledávání v datech nebo samotné množství dat v databázích.

+ CO JE TO DATABÁZE A K ČEMU SLOUŽÍ?

   Počítačová databáze je soubor informací uložených většinou na jednom místě. Anglický základ tvoří slova DATA a BASE, čili v překladu databanka nebo databáze. Hlavní funkcí nebo výhodou je vyhledávání, dotazování se (anglicky query) po nějaké konkrétní informaci v takové databázi. V dnešní době jsou informační systémy už jen většinou v elektronické formě. Databázový systém nabízí vedle hledání i možnosti různých filtrů, které zjednodušují uživateli nakládání s velkým množstvím dat. Předchůdcem databázových systémů byly papírové kartotéky, které měly své kategorie a byly obsluhovány manuálně člověkem. Databázové a informační systémy musí být schopny obsluhovat trvalé (perzistentní) data a zároveň vědí přistupovat k velkému množství dat.

+ MySQL a PHP

   MySQL je otevřený databázový systém (server) a je podporován na hlavních operačních systémech Windows a Linux. Je implementován ve více programovacích jazycích jako je například PHP, který používá právě naše společnost při tvorbě databázových řešení . MySQL databáze je prováděna pomocí dotazů, anglicky query.

PHP a MySQL jsou základem pro tvorbu redakčních systémů, CMS, které nabízíme i my při tvorbě www stránek.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.