Prvoradým cieľom IT & T je spokojnosť našich zákazníkov. Z toho dôvodu sa riadime princípmi (filozofiou), za pomoci ktorých sa snažíme napĺňať všetky potreby našej klientely. Výhody, prečo by ste sa mali rozhodnúť práve pre nás, sú zosumarizované v nižšie uvedených bodoch:

+ Sme profesionálny tím odborníkov

- len za pomoci kvalitných a školených odborníkov dosahujeme spokojnosť našich klientov. Pri príjímaní nových zamestnancov kladieme vysoké nároky na ich technické, ako aj mentálne zručnosti.

+ Zvýšime Vašu konkurencieschopnosť

- tým, že našim zákazníkom nasadzujeme najmodernejšie technológie, napomáhame im zvyšovať ich efektivitu (zrýchlenie činností a tým znižovanie nákladov) a schopnosť konkurovať svojim súperom na trhu.

+ VIP paušály

- počas histórie IT & T sme dospeli k momentálne najobľúbenejším paušálom v našej ponuke a to VIP. Tieto typy kontraktov sú charakteristické svojou jednoduchosťou pre výpočet celkovej sumy paušálu. Taktiež sa vyznačujú nízkou byrokraciou a hlavnou výhodou je, že sú all inclusive. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Zároveň všetky VIP paušály sú cenovo dostupné a svojou logikou majú ukázať reálnu úsporu oproti zamestnávaniu vlastného IT administrátora.

+ Preferujeme dlhodobé partnerstvá

- počas našej existencie na trhu sme pochopili, že najdôležitejšie sú silné partnerstvá, založené na dôvere a korektnosti, ktoré zabezpečia dlhodobú spoluprácu a taktiež kontinuitu vývoja IT infraštruktúry klienta.

+ Nesľubujeme ale konáme

- poskytujeme kvalitné IT riešenia a služby, ktoré sú podložené know-how a nie prázdnymi sľubmi. Našou snahou je povedať zákazníkovi "nie je problém" a pokúsiť sa uspokojiť všetky jeho potreby.

+ Princíp rovnosti

- zákazník by nemal nikdy pocítiť, že je menej cenný ako ostatní. Mal by dostať tak isto kvalitné služby ako druhí. Vážime si každého jedného klienta rovnako a bez ohľadu na jeho veľkosť.

+ Komplexný prístup

- jednoznačne preferujeme komplexný IT outsourcing / IT správu. Pre našich zákazníkov je jednoduchšie, ak im všetky služby spojené s IT poskytuje jedna spoločnosť namiesto toho, aby si osobitne museli vlastnými silami zariaďovať jednotlivé činnosti. Vlastnými silami to vždy trvá dlhšie a samozrejme aj zvyšuje náklady. Tento prístup nás neustále núti zdokonaľovať naše know-how, aby sme dokázali udržiavať krok s najnovšími technológiami a tým pokryť široké portfólio poskytovaných služieb.

+ Pridané hodnoty

- okrem snahy poskytovať čo najkvalitnejšie služby, poskytujeme našim zákazníkom pridané hodnoty. Medzi ne patria monitoring serverov, centrálny servisný kontakt (jeden jasne stanovený kontakt, aby sa klient nemusel zapodievať viacerými kontaktmi), globálne evidencie hardvéru a softvérových licencií, štatistiky využívaného hardvéru a softvéru a iné...

Na základe vyššie uvedených princípov a hodnôt sa snažíme poskytovať našim zákazníkom IT služby najvyššej kvality, pomocou ktorých sa odlišujeme od našej konkurencie. Dôkazom je neustále pribúdanie nových klientov.

Team  IT & T

"Odborník je osoba, ktorá už urobila všetky chyby možné v niektorej úzkej oblasti."
Niels Bohr