Ponúkame Vám SEO optimalizáciu, ktorá úzko súvisí s tvorbou webstránok. Táto oblasť patrí medzi naše "obľúbené" služby, čomu aj nasvedčuje vysoká hľadanosť našej stránky na internete.

+ Čo je SEO optimalizácia?

  SEO znamená v anglickom jazyku Search Engine Optimization. V preklade do slovenčiny znamená táto skratka - optimalizácia pre internetové vyhľadávače. Treba si dať pozor na anglické slovíčka optimalization alebo optimalisation, ktoré nie sú správne. Korektne sa použiva optimization. Tento typ optimalizácie stránky je primárne zameraný na zvýšenie počtu návštevníkov internetových stránok. Je to súbor praktík, pomocou ktorých vieme www stránky posunúť na vyššie priečky v internetových vyhľadávačoch.Optimalizácia SEO sa rozdeľuje na On-page a Off-page optimalizáciu. On-page SEO  optimalizácie sa zameriavajú na samotné "vnútro" web stránky. To znamená že je potrebné stanoviť správne titulky podstránok, vymyslieť text podstránok, stanoviť správne nadpisy a iné. Predmetom off-page seo optimalizácie je získanie spätných odkazov, tzn.registrácia internetovej stránky do rôznych webových portálov a katalógov. Dnes sa taktiež používa výmena odkazov s inými podobnými www stránkami, ktoré majú podobný obsah.Pomocou SEO optimalizácie vieme Vašu web stránku dostať na popredné priečky v internetových vyhľadávačoch (google, bing a pod...). Tým pádom sa zlepšuje aj kvalita internetových stránok oproti konkurencii. Výsledným efektom je vyššia návštevnosť potenciálnych zákazníkov a tým pádom aj vyššie výnosy z Vašej podnikateľskej činnosti.

V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

+ Čo ponúkame v rámci SEO optimalizácie?

  • - analýzu činností firmy, na základe ktorej stanovíme vhodné kľúčové slová
  • - analýzu konkurencie na trhu a vyplnenie prípadných medzier na trhu
  • - analýzu existujúcich textov a návrh vhodnej alternatívy nového obsahu
  • - navrhnutie novej, lepšej štruktúry menu a jednotlivých podstránok
  • - budovanie spätných odkazov na vašu web stránku
  • - zaškolenie zákazníka vrámci základov SEO optimalizácie
  • - zlepšenie povedomia o Vašej značke na internete