+ Tvorba databáz, informačných systémov:

   Ponúkame tvorbu databáz a informačných systémov podľa požiadaviek zákazníkov. Našim cieľom je zvýšenie efektívnosti vnútrofiremných procesov. Naše riešenia pokrývajú oblasti skladového hospodárstva, komplexných evidencií, objednávkových a plánovacích softvérov a CRM  systémov. Poskytujeme komplexné služby v rámci analýzy, návrhu a tvorby databázových systémov.

Dnešná doba si vyžaduje čoraz väčšiu centralizáciu firemných údajov, to znamená uchovávanie dát na jednom mieste. Práve na tento účel slúžia databázy, resp.informačné systémy. Na rozdiel od jednoduchých dokumentov (napr. Excel), kde môže pracovať len jeden uživateľ, databázy poskytujú možnosť pracovať súčasne viacerým užívateľom naraz (resp.celému kolektívu). Tým sa samozrejme zvyšuje efektivita celej firmy. Databáza poskytuje taktiež veľa výhod ako je rýchlosť načítania dát, rýchlosť vyhľadávania v dátach alebo samotné množstvo údajov v databázach.

+ Čo je to databáza a na čo slúži?

   Počitačová databáza je súbor informácií uložených väčšinou na jednom mieste. Anglický základ tvoria slová DATA a BASE, čize v preklade databanka alebo databáza. Hlavnou funkciou alebo výhodou je vyhľadávanie, dotazovanie  sa (anglicky query) po nejakej konkrétnej informácii v takejto databáze. V dnešnej dobe sú informačné systémy už len zväčša v elektronickej forme. Databázový systém ponúka popri vyhľadávaní aj možnosti rôznych filtrov, ktoré zjednodušujú užívateľovi narábanie s veľkým množstvom údajov. Predchodcom databázových systémov boli papierové kartotéky, ktoré mali svoje kategórie a boli obsluhované manuálne človekom. Databázové a informačné systémy musia byť schopné obsluhovať stále (perzistentné) dáta a zároveň vedia pristupovať k veľkému množstvu údajov.

+ MySQL a PHP

   MySQL je otvorený databázový systém (server) a je podporovaný na hlavných operačných systémoch Windows a Linux. Je implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako je napríklad PHP, ktorý používa práve naša spoločnosť pri tvorbe databázových riešení. MySQL databáza je vykonávaná pomocou dotazov, anglicky query.

PHP a MySQL sú základom pre tvorbu redakčných systémov, CMS, ktoré ponúkame aj my pri tvorbe www stránok.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.