Naše  portfólio služieb a riešení dopĺňa tvorba web stránok, www stránok a internetových  firemných prezentácií.

+ Tvorba web stránok a webových prezentácií:

   Internetové stránky sa stali jedným z najdostupnejších a najefektívnejších médií (prostriedkov) na trhu, ktoré pomáhajú svojim majiteľom prezentovať svoju spoločnosť. Pričom novodobým trendom a účelom web stránky, je získavať nových zákazníkov a potencionálne obchody. Mať svoju www stránku je v dnešnej dobe samozrejmosť. Našim cieľom je poskytovať také internetové prezentácie a riešenia, ktoré Vám pomôžu ľahšie dosiahnuť podnikateľské ciele a zvyšovanie zisku. Ponúkame tvorbu firemných webových stránok a kompletné zaistenie služieb s tým súvisiacich. Navrhujeme riešenia pre novo vznikajúce webové projekty alebo funkčne vylepšujeme existujúce internetové stránky a prispôsobujeme ich moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim trendom. Niektoré z našich úspešne ukončených projektov nájdete v sekcii referencie web stránok.

Na našej stránke neuvádzame konkrétne ceny za tvorbu web stránky. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a až po dôkladnej analýze dostáva klient od nás výslednú cenu. Predchádzame tým rôznym nedorozumeniam. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

+ Čo ponúkame pri tvorbe web stránky:

Analýza zákazníka a jeho firemnej stratégie:

  Náš tím po oboznámení sa s podnikateľskými cieľmi Vašej firmy a osobnej konzultácii Vašej predstavy a nárokov, vytvorí štruktúru internetovej  stránke.

Kreatívny grafický návrh stránky:

  V modernom období plnom informačných faktov, sa stáva vizuálna prezentácia firemnej identity neoddeliteľnou súčasťou marketingového pôsobenia firmy na trhu. Kreatívni dizajnéri vytvoria grafický návrh na základe citlivého spojenia identity klienta a povahy projektu.

Tvorba webovej prezentácie:

  Každý projekt je individuálne posudzovaný a vypracovaný na základe konkrétnych požiadaviek klienta, pri ktorých sa snažíme využiť všetky dostupné moderné programovacie metódy a jazyky. Rozmanitosť dynamických programovacích jazykov, ako napr. PHP, Javascript s využitím databáz (napr. MySql), ponúka nekonečné možnosti pre rozsiahle informačné systémy. Ponúkame nami vyvinutý redakčný systém s možnosťami rýchlej on-line aktualizácie priamo  užívateľom. Takto Vaša web stránka pracuje priamo s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí majú najrýchlejší a neustály prístup k novým informáciám. Preto sa vždy radi vrátia aby sa dozvedeli niečo nové. 

Testovanie internetovej stránky a zaškolenie:

  Každá web stránka je jedinečná. Pred definitívnym spustením je riadne otestovaná našimi programátormi, potenciálnymi užívateľmi a samozrejme aj zákazníkom. Zaškolenie klienta je samozrejmosťou. Zaškolia Vás priamo programátori, ktorí celú prezentáciu zrealizovali a preto ju aj najlepšie poznajú. Vedia tak zodpovedať každú prípadnú otázku.

SEO optimalizácia www stránky:   V prípade ak má klient záujem o optimalizáciu svojej www stránky pre internetové vyhľadávače (google a pod.), vieme mu ponúknuť naše služby a posunúť jeho webové stránky na vyššie pozície vo väčšine vyhľadávačoch. Viac informácií sa dočítate v sekcii SEO optimalizácia.