Modely a kategórie cloudu

Jednotlivé typy cloudu reagujú na akékoľvek potreby
 

Verejný cloud slúži pre širokú verejnosť. Poskytovateľmi cloudovej infraštruktúry sú napríklad Microsoft, Amazon alebo Google. Primárne ponúkajú prístup cez internet. Spoplatnenie služieb je založené na modeli pay as you go a nie je potrebné disponovať vlastnou IT infraštruktúrou. Koncový zákazník nemá žiadnu kontrolu nad miestom, kde je IT infraštruktúra umiestnená. Verejný cloud má obmedzené možnosti konfigurácie serverov. Je určený pre veľké množstvo nájomcov cloudu, ktorý umožňuje izoláciu dát, prístupu a zabezpečenia pre každého zákazníka.

Privátny cloud alebo interné cloudové úložisko funguje na vyhradenej IT infraštruktúre v dátovom centre. Ponúka rovnaké výhody ako verejný cloud a zvyčajne je vyhradený pre jediného nájomcu. Privátny cloud nie je zdieľaný s inými organizáciami a poskytuje najvyššiu formu zabezpečenia firemných údajov. 

Hybridný cloud je kombinácia verejného a súkromného cloudu. Spoločnosti môžu držať citlivé aplikácie na privátnom cloude, a zároveň využívať výpočtové zdroje verejného cloudu. Ide o spojenie výhod verejného a privátneho cloudu: síce využívate celú infraštruktúru, ale kritické dáta máte uložené separátne.

Modely a kategórie cloudu

Aké služby poskytujú prevádzkovatelia cloudu?


  • Softvér ako služba (SaaS) - vy ako zákazník máte prístup k aplikáciám a webovým službám cez internet. Môžete k nim pristupovať z ľubovoľného miesta na svete a môžete využívať rôzne zariadenia (počítač, tablet alebo smartfón). Nemôžete ovládať cloudovú infraštruktúru (nastavenie serverov, operačné systémy alebo dátové úložisko). Typickými príkladmi sú Microsoft Office 365 a Microsoft Exchange Online. Cena cloudu je zväčša postavená na mesačnom alebo ročnom poplatku za každého užívateľa.
  • Platforma ako služba (PaaS) - v tomto modeli poskytovateľ cloudu prevádzkuje vývojárske nástroje na svojej IT infraštruktúre. Vy, ako užívateľ, nespravujete túto infraštruktúru, ale máte kontrolu nad aplikáciami. Aj v tomto prípade pristupujete ku všetkým nástrojom cez internet. Typickými príkladmi PaaS sú Salesforce alebo Google App Engine.
  • Infraštruktúra ako služba (IaaS) - vy ako zákazník nespravujete základnú cloudovú infraštruktúru, ale máte kontrolu nad operačným systémom, dátovým úložiskom a aplikáciami. Typickým príkladom je virtuálny server (Microsoft Azure). V tomto prípade máte alokovanú úložnú kapacitu a môžete spúšťať, zastaviť, pristupovať a konfigurovať virtuálny server alebo servery.
  • Microsoft Silver Partner
  • Microsoft Silver Partner Small and Midmarket Cloud Solutions
  • Microsoft Sales Specialist Office 365

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou poradíme.

Kontaktujte nás