Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu  spoločne komunikovať. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačovej  siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

Medzi činnosti spojené s počítačovými sieťami a sieťovými riešeniami patria:

+ Správa siete (počítačových sietí):

 • - pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • - pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • - aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • - riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • - stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • - správa bezdrôtovej siete WiFi
 • - zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

+ Projekcia počítačovej siete (sietí):

 • - návrh a projekcia slaboprúdových rozvodov (počítačovej siete)
 • - projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody
 • - technické a výkresové spracovanie projektu

+ Realizácia pasívnej časti pc siete:

 • - dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete (R&M Freenet, Brad-Rex, Draka, Solarix, Signamax...)
 • - inštalácia metalických a optických dátových rozvodov na báze Ethernetu
 • - lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
 • - podlahové systémy uložené v betónovej mazanine
 • - certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

+ Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

 • - dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP...)
 • - inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall...)
 • - nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
 • - zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • - manažment LAN/WAN sietí
 • - riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
 • - konzultačná činnosť, užívateľská podpora a školenia
 • - nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami
Cisco Systems Zyxel Linksys Allied Telesis