+ Optimalizácia firemných telekomunikačných nákladov firiem:

V súčasnej dobe sa nachádzame v situácii, kedy sa každá firma snaží obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. Vyhrávajú práve tie spoločnosti, ktoré vsadia na kvalitu, know-how, goodwill a majú pod kontrolou svoje náklady.

Náklady sa veľkou mierou podieľajú na chode a taktiež aj na konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti. Popri mzdových nákladoch, nájomnom a nákladoch na pohonné hmoty, tu existuje ešte jedna veľká zložka. Sú to náklady na komunikáciu (náklady na internet a hlasové služby). Našim cieľom je pomôcť Vašej spoločnosti optimalizovať a znížiť práve tento typ nákladov.

Naše služby majú, okrem spomínaných skutočností, zabezpečiť firmám plynulú a efektívnu komunikáciu, ktorá im zabezpečí zvyšovanie výkonnosti. Ponúkame skúsenosti, poznatky a know-how v oblasti telekomunikačných analýz (auditov), ktoré ukážu reálnu situáciu vo Vašej firme. Chceme poukázať ako sa pozabúda na pomerne veľkú časť prevádzkových nákladov, ktorých úsporou dokážete ďalej financovať a skvalitňovať napríklad Vašu IT infraštruktúru. Už v mnohých firmách sa nám úspešne podarilo, a naďalej aj darí znižovať, účty za telefonovanie a internet. Naše poznatky vychádzajú z úzkej spolupráce s telekomunikačnými operátormi, čo nám zabezpečuje pravidelný prísun aktuálnych informácií, ktoré sa k Vašej spoločnosti dostanú buď neskôr alebo vôbec. Niektorí operátori sú momentálne našimi partnermi.

+ Predaj a konfigurácia telekomunikačnej  techniky:

  Snažíme sa poskytovať čo najväčšie portfólio IT služieb, preto našu ponuku dopĺňajú služby spojené s dodávkou a konfiguráciou telefónnych ústrední. Venujeme sa primárne značkám Panasonic, CISCO a Alcatel. V súčasnosti napreduje technológia VOIP (telefonovanie cez IP protokol) ako najmodernejšia náhrada klasických telefónnych ústrední. VOIP  telefóniu sme už úspešne nasadili u niekoľkých klientov.

Cisco Systems Panasonic Alcatel

Bližšie informácie ohľadom telekomunikačných riešení Vám radi poskytneme telefonicky alebo mailom (prípadne osobným stretnutím).