IT služby a riešenia

Servis PC

Servis PC predstavuje jednu z najzákladnejších činností v obore IT služieb. V princípe obsahuje podobné činnosti ako pravidelná správa PC a serverov. Napriek tomu považujeme počítačový servis za jednorázovú a zároveň nezmluvnú činnosť.

Naša spoločnosť sa primárne orientuje na zmluvných zákazníkov. Sú to menšie až stredné firmy ktoré vlastnia od 3 do 150 PC. Samozrejme neodmietame ani nezmluvných klientov, lebo veľa krát sa nám stalo, že z nezmluvného klienta sa stal väčší zmluvný zákazník.  

Súčasťou našich služieb, ktoré spadajú pod PC servis, sú:
 

 • antivírusová ochrana (odvírenie napadnutých PC, inštalácia najnovších aktualizácií antivíru)
 • inštalácie / reinštalácie operačných systémov a ostatných softvérov na počítačoch
 • čistenie počítačov od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
 • odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • legalizácia SW licencií
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery)
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
 • riešenie ostatných servisných požiadaviek zákazníkov
Servis PC

Hlavné rozdiely medzi PC servisom a pravidelnou správou počítačov


 • Nepravidelný (nezmluvný) charakter

  Výraz servis PC používa naša spoločnosť na označenie nepravidelných a nezmluvných činností, kde zákazník s dodávateľom IT služieb neuzatvára zmluvu. Servis počítača je preto vhodný hlavne pre domácnosti a veľmi malé spoločnosti.

 • Absencia dlhodobej koncepcie

  Zákazník si musí byť vedomý, že pri klasickom servise PC jeho IT infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a dlhodobú stratégiu, ktorá by mu zabezpečila adekvátnu efektivitu vnútropodnikových činností. IT&T sa primárne venuje dlhodobému rozvoju IT prostredia zákazníkov a preto odporúčame poskytovanie IT služieb na zmluvnej báze. 

 • Absencia nadštandardných služieb

  Nezmluvný klient (servis PC) nebude mať možnosť plnohodnotne využívať všetky nadštandardné IT služby a vymoženosti, ktoré by mu vyplývali zo zmluvného kontraktu. Sem patria garantovaný čas odozvy, monitoring kľúčových prvkov počítačovej siete, komplexný prístup, atď.

Máte záujem o naše služby?

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou poradíme.

Kontaktujte nás